Copyright 2021 - BIURO RACHUNKOWE MOBIS 54-142 Wrocław ul. Dokerska 32

 

Klasyfikacja dokumentów księgowych

Kryterium klasyfikacji dokumentów 

Grupy dokumentów

1) według podstawy sporządzania dokumentów

- pierwotne (źródłowe), wystawione na podstawie zaistniałych operacji gospodarczych, np.: asygnaty kasowe(KP, KW), karty pracy, dokumenty magazynowe (Pz, Rw, Pw, Wz), itp.

- wtórne (zbiorcze), wystawione na podstawie dokumentów pierwotnych, np.: raporty kasowe, listy płac, rozdzielniki zużycia materiałów, itp.

2) w zależności od jednostek wystawiających dokumenty

- własne, wystawione przez komórki organizacyjne jednostki gospodarczej, np.: faktury VAT lub rachunki sprzedaży, asygnaty kasowe, listy płac, polecenia księgowania, noty odsetkowe wystawione odbiorcom, itp.

- obce, wystawione przez komórki organizacyjne innych jednostek, np.: faktury VAT lub rachunki zakupu, noty odsetkowe otrzymane od dostawcy, wyciągi bankowe, itp.

3) ze względu na przeznaczenie dokumenty własne dzielimy na:

- zewnętrzne, wystawione dla obcych jednostek, np.: faktury VAT lub rachunki sprzedaży, noty odsetkowe, 

- wewnętrzne, wystawione na potrzeby własne jednostki, np.: polecenia księgowania, karty pracy, listy płac, dokumenty magazynowe, itp.

4) w zależności od rodzaju przedmiotu ewidencji księgowej

- kasowe, tj.: asygnaty kasowe, raporty kasowe, wnioski o zaliczkę;

- bankowe, tj.: wyciągi bankowe, polecenia przelewu, czeki rozrachunkowe;

- magazynowe, tj.: Pz, Pw, Rw, Wz, Mm, Zw;

- płacowe, tj.: karty pracy, listy płac;

- zakupu, tj.: faktury VAT lub rachunki;

- sprzedaży, tj.: faktury VAT lub rachunki;

 

Cennik usług biura rachunkowego MOBIS  KP i R - Księga Przychodów i Rozchdów

 

Ilość dokumentów

 podatnik zwolniony z VAT

 czynny podatnik VAT

 ryczałt podatnik VAT czynny/zwolniony

od 1 do 20 dokumentów księgowych

                            100,00 zł

120,00 zł

                                                                           50,00 zł

od 21 do 40 dokumentów księgowych

                           120,00 zł

150,00 zł

                                                                           60,00 zł

od 41 do 60 dokumentów księgowych

                           150,00 zł

300,00 zł

                                                                           80,00 zł

od 61 do 100 dokumentów księgowych

                         300,00 zł

  600,00 zł

                                                                         100,00 zł

powyżej 101 dokumentów księgowych

 indywidualnie

 indywidualnie

 indywidualnie

SZYBKI KONTAKT Z BIUREM MOBIS tel. +48 602 371 810
Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami