Copyright 2021 - BIURO RACHUNKOWE MOBIS 54-142 Wrocław ul. Dokerska 32

Klasyfikacja dokumentów księgowych

Kryterium klasyfikacji dokumentów 

Grupy dokumentów

1) według podstawy sporządzania dokumentów

- pierwotne (źródłowe), wystawione na podstawie zaistniałych operacji gospodarczych, np.: asygnaty kasowe(KP, KW), karty pracy, dokumenty magazynowe (Pz, Rw, Pw, Wz), itp.

- wtórne (zbiorcze), wystawione na podstawie dokumentów pierwotnych, np.: raporty kasowe, listy płac, rozdzielniki zużycia materiałów, itp.

2) w zależności od jednostek wystawiających dokumenty

- własne, wystawione przez komórki organizacyjne jednostki gospodarczej, np.: faktury VAT lub rachunki sprzedaży, asygnaty kasowe, listy płac, polecenia księgowania, noty odsetkowe wystawione odbiorcom, itp.

- obce, wystawione przez komórki organizacyjne innych jednostek, np.: faktury VAT lub rachunki zakupu, noty odsetkowe otrzymane od dostawcy, wyciągi bankowe, itp.

3) ze względu na przeznaczenie dokumenty własne dzielimy na:

- zewnętrzne, wystawione dla obcych jednostek, np.: faktury VAT lub rachunki sprzedaży, noty odsetkowe, 

- wewnętrzne, wystawione na potrzeby własne jednostki, np.: polecenia księgowania, karty pracy, listy płac, dokumenty magazynowe, itp.

4) w zależności od rodzaju przedmiotu ewidencji księgowej

- kasowe, tj.: asygnaty kasowe, raporty kasowe, wnioski o zaliczkę;

- bankowe, tj.: wyciągi bankowe, polecenia przelewu, czeki rozrachunkowe;

- magazynowe, tj.: Pz, Pw, Rw, Wz, Mm, Zw;

- płacowe, tj.: karty pracy, listy płac;

- zakupu, tj.: faktury VAT lub rachunki;

- sprzedaży, tj.: faktury VAT lub rachunki;

 

Aktualny Cennik Usług  2018 - 2019

 

Księgi Handlowe dla spółek z o.o. – Pełna Księgowość wraz z VAT i JPK

Do 10 dokumentów

200,00 zł

do 20 dokumentów

250,00 zł

do 30 dokumentów

300,00 zł

do 40 dokumentów

350,00 zł

do 50 dokumentów

400,00 zł

Powyżej 50 dokumentów

Wycena indywidualna

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów wraz z VAT i JPK

Do 20 dokumentów

150,00 zł

Do 30 dokumentów

200,00 zł

Do 50 dokumentów

250,00 zł

Do 75 dokumentów

300,00 zł

Do 100 dokumentów

400,00 zł

Powyżej 100 dokumentów

Wycena indywidualna

Kadry, Płace

Umowa o pracę – ZUS, kadry i płace

45,00 zł/pracownik

Umowy cywilnoprawne (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło)

       30,00 zł/pracownik

Pozostałe usługi

Rodzaj usługi

Cena netto

Roczne sprawozdanie finansowe Sp. z o.o.

od 1000,00 zł

Opracowanie Zakładowego Planu Kont

od 500,00 zł

Opracowanie Polityki Rachunkowości

od 1.000,00 zł

Doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

120,00 zł/rbh

Obsługa kontroli z Urzędów

120,00 zł/rbh

Zeznanie roczne dla osoby fizycznej

od 40,00 zł

Rozliczenie z dochodów zagranicznych

od 150,00 zł

Przygotowanie dokumentacji do uzyskania prawa pobytu dla obcokrajowca

od 400,00 zł-1.500,00 zł

Pisanie pism do ZUS i US (układy ratalne i inne)

120,00 zł/rbh

Wystawianie faktur w imieniu klienta

10,00 zł/ za fakturę

Przechowywanie dokumentacji (archiwum)

100,00 zł rocznie/1 segregator płatne z góry za rok

Biuro wirtualne, adres rejestrowy

150,00 zł / m-c

*Cennik i zamieszczone w nim kwoty, dotyczą cen netto i nie uwzględniają podatku VAT 23%.

*Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

SZYBKI KONTAKT Z BIUREM MOBIS tel. +48 602 371 810
Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami