Tytułem wstępu.

Filozofia „Win – Win”.

Sukces życiowy zależy od tego jakie działania podejmujemy w obszarach określanych mianem: BIZNESU a przede wszystkim jaki jest rezultat tych działań: czy „wygrywamy” czy „przegrywamy”. W artykule używam określenia: „biznes” , ale osobiście pojęcie to traktuję bardziej szeroko.

Do własnych  przemyśleń zalecam analizę innych występujących wokół nas relacji np.:B2B, B2C, C2C, B2E itp. Wszystkie te relacje mają na pewno zabarwienie biznesowe, a rezultat tych relacji może być „wygraną = sukces” lub „przegraną = porażka”.

 

 

Jak więc działać aby odnieść prawdziwy sukces w biznesie?


Tak naprawdę każdy z nas czyni takie starania przez całe swoje życie. Jedną z najważniejszych tajemnic osiągania sukcesu jest to aby we wszystkich relacjach międzyludzkich kierować się zasadą win-win. Tylko przy takich relacjach pojawi się trzeci element win jako rezultat współdziałania (win-win -->win).

Podobno w życiu, a przede wszystkim w biznesie nie ma miejsca na sentymenty: biznes to ciągła walka. Zgadzam się z takim stwierdzeniem,  ale  pod pewnymi warunkami:

  1. Warto zdawać sobie sprawę z tego kto jest przeciwnikiem (lub nawet odwiecznym wrogiem) a kto prawdziwym sojusznikiem.
  2. Jaki teren bitwy jest dla nas niebezpieczny – wrogi, a gdzie jest przyjazna ostoja do pokojowego działania.
  3. Jakie są prawdziwe – rzeczywiste cele i zamiary przeciwników, sojuszników (nie wykluczając nas samych ).

Odnieść sukces w biznesie ( a tym samym w życiu) – to marzenie wielu. Naprawdę pouczającym może być  studiowanie historii ludzi, którzy go odnieśli lub ciągle odnoszą. Z wielu z nich na pewno należy brać przykład.

Prawdopodobne są również poniższe opinie:

  1. Wygrali bo dobrze się bili  !
  2. Zwyciężyli bo wielu oszukali i wykorzystali !
  3. Umiejętnie kradli i nie dali się złapać !
  4. Korumpowali polityków !
  5. Itd. itp.

Jeśli nawet tezy te w wielu przypadkach są prawdziwe, to czy  mamy wtedy do czynienia z prawdziwym sukcesem czy tylko z osiągnięciem celu jakim było np. „zdobycie fortuny”?

Osobista deklaracja i  podstawowa zasada działania:

Umówmy się, że we wszystkich relacjach międzyludzkich kierujemy się filozofią Win-Win, ponieważ jest to najbardziej racjonalna zasada działania w naszych czasach.

Uważam ją za właściwą drogę, która zaprowadzi każdego do prawdziwego sukcesu nie tylko w biznesie.


Firma Mobis uznaje za słuszną jeszcze jedną tezę:

"Pieniądze to efekt uboczny dobrze wykonanej pracy."


Zapraszam do współpracy

Partnerstwa :-)

Mobis Jerzy Kosiński

 

Aktualny czas

Złote myśli

„Wolność oznacza odpowiedzialność. Dlatego większość ludzi jej się boi.”
George Bernard Shaw

Teraz gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości